مدیرعامل بانک مسکن بازنشسته شد

مدیرعامل بانک مسکن بازنشسته شد

مدیرعامل بانک مسکن بازنشسته شد

با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با بازنشستگی محمود شایان پس از ۳۵سال خدمت، علی عسگری به عنوان سرپرست بانک مسکن منصوب شد.

به گزارش ایسنا، به نقل وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حکم احسان خاندوزی از عسگری خواسته شده تا عملکرد بانک مسکن را در طرح نهضت ملی مسکن و اهداف دولت مردمی بهبود بخشد.

    نظرات بسته شده اند