پذیره نویسی “تپسی” از دوشنبه ۱۸ مهرماه

پذیره نویسی “تپسی” از دوشنبه ۱۸ مهرماه

پذیره نویسی “تپسی” از دوشنبه ۱۸ مهرماه

شرکت پیشگامان فن‌آوری و دانش آرامیس در تاریخ ۶ شهریورماه سال جاری مجمع عمومی فوق‌العاده خود را برگزار کرد و در خصوص موضوع افزایش سرمایه شرکت تصمیم‌گیری کرد.
تصمیم‌گیری صورت گرفته در مورد افزایش سرمایه تپسی بر این مبنا بود که سرمایه شرکت با سلب حق تقدم خرید سهام از سهامداران فعلی و صدور سهام جدید، از سرمایه ۱۱۷ میلیارد تومانی با افزایش ۱۱۰ درصدی به مبلغ ۲۴۶ میلیارد تومان سرمایه خود را ارتقا بخشد، ۱۰ درصد از سهام تپسی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سهامداران حرفه‌ای عرضه می‌گردد.
موضوع افزایش سرمایه تپسی مبنی بر تأمین مخارج توسعه جغرافیایی، رشد و توسعه زیرساخت و شبکه مشتریان نرم‌افزار تپسی و افزایش ظرفیت سفر‌ها است، میزان مبلغی که جهت افزایش سرمایه به میان خواهد آمد برابر با ۱۲۹ میلیارد تومان است.
تعداد سهام قابل‌عرضه به عموم ۲۵۹ میلیون سهم بوده و ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰ تومان خواهد بود، گفتنی است که مدت پذیره‌نویسی عمومی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۸ مهرماه سال جاری شروع و تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۷ آبان ماه به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

    نظرات بسته شده اند