تولید کنندگان نفت شیل دچار چالش شدند

تولید کنندگان نفت شیل دچار چالش شدند

تولید کنندگان نفت شیل دچار چالش شدند

به گزارش فارس به نقل از رویترز، تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا برای تامین تقاضای رو به رشد داخلی و همچنین تقاضا برای گاز در جهان با چالش روبرو هستند.
به نوشته این گزارش، تابستان گرم تر از انتظار و کمبود منابع انرژی جایگزین سبب شده است تا ذخایر این کشور کمتر از میانگین فصلی قرار بگیرند. با وجود اینکه قیمت بنزین افزایش یافته است، هیچ نشانی از بهبود سطح ذخایر وجود ندارد.
جدیدترین آمار نشان داد، تعداد دکل های فعال در «پرمیان» که حدود 12 درصد تولید گاز آمریکا را در اختیار دارد، دو هفته متوالی شاهد کاهش است.
بر اساس این گزارش، کاهش فعالیت حفاری به معنای گاز کمتری است که به ذخایر ملی اضافه شود.
درحالی که شرکت های انرژی آمریکا، به میزان بی سابقه ای گاز طبیعی مایع به اروپا صادر می‌کنند، اخیرا با این شرکت‌ها تماس هایی گرفته شده تا عرضه خود (به اروپا) را به منظور اطمینان از اینکه گاز کافی برای بازار آمریکا وجود دارد، کاهش دهند.
رویترز نوشت، با بروز فصل سرما در گوشه و کنار اروپا و آمریکا و با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم در هر دو کشور از گاز برای گرمایش استفاده می کنند، چشم انداز قیمت گاز برای مصرف کنندگان خوب به نظر نمی رسد.
این گزارش خاطرنشان کرد، بعید است که قیمت گاز در آمریکا نزدیک به سطح اروپا افزایش یابد اما «نسبت به سال هایی که به علت فراوانی بسیار ارزان بود، افزایش 300 درصدی خواهد داشت.»

    نظرات بسته شده اند