ثبت افزایش 55.000 میلیارد ریالی سرمایه بانک ملت

ثبت افزایش 55.000 میلیارد ریالی سرمایه بانک ملت

ثبت افزایش 55.000 میلیارد ریالی سرمایه بانک ملت

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملت، پیرو افزایش سرمایه این بانک از مبلغ 207.000 میلیارد ریال به 262.000 میلیارد ریال، این افزایش سرمایه، در روز 27 شهریورماه 1401 در مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، ثبت شد.بر اساس این گزارش، با ثبت این افزایش سرمایه، تعداد سهام افزایش یافته که معادل 26.57 درصد است در پورتفوی سهامداران بانک ملت قابل رویت و انجام معامله خواهد بود.این گزارش حاکی است، در مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت در روز 31 خردادماه امسال، سهامداران بر افزایش 55 هزار میلیارد ریالی سرمایه این بانک و رسیدن سرمایه بانک از 207.043 میلیارد ریال به 262.043 میلیارد ریال از محل سایر اندوخته ها مهر تایید زدند.

    نظرات بسته شده اند