بانک ملی ایران رکوردار فروش ارز اربعین

بانک ملی ایران رکوردار فروش ارز اربعین

بانک ملی ایران رکوردار فروش ارز اربعین

بر اساس آمار منتشر شده از گزارش فروش ارز اربعین در سامانه سنا تا نوزدهم شهریور ماه، تعداد تراکنش های ثبت شده بیش از ۲۲۱ هزار تراکنش بوده که بانک‌ملی ایران با بیش از ۱۰۲ هزار رکورد بیشترین تعداد سناهای ثبت شده را در اختیار دارد.

    نظرات بسته شده اند