تحویل به موقع خودرو و ممانعت از خواب سرمایه؛ دستاورد سایپا در سال جاری/ برای نخستین بار تعداد خودورهای ناقص خودروسازها به صفر رسید!

تحویل به موقع خودرو و ممانعت از خواب سرمایه؛ دستاورد سایپا در سال جاری/ برای نخستین بار تعداد خودورهای ناقص خودروسازها به صفر رسید!

تحویل به موقع خودرو و ممانعت از خواب سرمایه؛ دستاورد سایپا در سال جاری/ برای نخستین بار تعداد خودورهای ناقص خودروسازها به صفر رسید!

عملکرد تیم جدید گروه خودروسازی سایپا در سال 1401 نشان دهنده عزم این خودورساز در راستای عمل به بندهای مختلف فرمان هشت ماده‌ای رئیس جمهور در حوزه خودور است. پارکینک‌های پر شده از خودورهای ناقص و وجود 80 هزار خودرویی که به دلیل کسری قطعه امکان تجاری شدن نداشتند، یکی از بزرگترین مشکلات خودورسازی سایپا و البته مشتریان بود. این مساله، یعنی تجمع خودورهای ناقص در پارکینگ‌ها همواره خودورسازان در مظن اتهامِ دپوی خودور با هدف افزایش قیمت و ایجاد التهاب در بازار قرار می‌داد؛ این در حالی بود که وجود خودورهای ناقصِ پیش فروش شده در پارکینگ ضمن آسیب به خودورها و تحمیل پرداخت جریمه به خودورساز بابت تاخیر در تحویل، ضرور و زیان هنگفتی را متوجه خودورسازها می‌کرد. در راستای حل این مشکل، گروه خودورسازی سایپا موفق شده تا پایان مرداد ماه سال جاری، تعداد خودورهای ناقص خود را به صفر برساند.
تغییر در نگاه مدیریتی
تجاری شدن 95 درصدی تولیدات خودورسازی سایپا نشان می‌دهد که عملکرد این مجموعه صنعتی حتی فراتر از برنامه هدف‌گذاری شده در بهمن سال پیش بوده است. بر اساس این برنامه مقرر بود که تا پایان شهریور ماه 1401 تعداد خودروهای کف پارکینگ به صفر برسد، تغییر شیوه مدیریتی و تلاش شبانه روزی کارگران و تیم مهندسی اما شرایطی ایجاد کرد که گروه ساپیا در اواخر مرداد ماه به هدف خود یعنی صفر کردن خودروهای ناقص دست یابد. این دستاورد که برای نخستین بار حاصل شده پیش از هر چیز مدیون تغییر نگاه مدیریت جدید سایپا به امر تولید و الزامات آن است. به این معنا که در سنوات گذشته عزم مدیران گروه بر تولید ولو تولید ناقص به امید تامین کسری قطعه در آینده و صرفا ارائه آمار در این رابطه بود. نتیجه این سیاست، وجود بیش از 80 هزار خودوری ناقص و تحمیل هزینه هنگفت اجاره پارکینک بر خودورساز و همچنین آسیب به خودورها به دلیل نگهداری طولانی مدت در فضای باز بود. تیم جدید به سرپرستی مهندس تیموری، تغییر رویکرد در امر تولید و ضرورت عبور مستقیم را از همان ابتدا مورد توجه قرار داد. برقراری ارتباط دوسویه و متعهدانه خودورسازی سایپا با قطعه سازان نیز در دستیابی به عبور مستقیم 95 درصدی و صفر کردن خودورهای ناقص بسیار موثر بود.
جبران زیان 150 میلیاردی در گروه سایپا
رویه جدید در سیاست‌گذاری تولید و به همین اعتبار، صفر شدن خودروهای کف پارکینگ در خودورسازی سایپا، نتایج مثبت و قابل توجهی را به دنبال داشته، در کنار جلب رضایت مشتریان، ممانعت از خواب سرمایه و جلوگیری از افت کیفی خودور، خودورسازی ساپیا با پرهیز از تولید خودروری ناقص و تجاری کردن خودروهای ناقص، از پرداخت 150 میلیارد تومان هزینه اجاره پارکینگ در سال 1400، معاف شده. این مساله در شرایطی که این خودورساز بیش از 50 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد، نقطه امیدی برای دستیابی به آرمان کاهش ضرر و زیان در صنعت خودور است. در کنار موارد گفته شده، بهینه شدن قیمت خودور در بازار، ارتقای کیفیت خودورهای تولیدی، کاهش مراجعه مشتریان به نمایندگی های سایپا یدک، افزایش بهره وری نیروی کار و کاهش هزینه‌های سربار از دیگر نتایج مثبت عدم تولید خودورهای ناقص و صفر شدن آمار خودورهای کف پارکینگ در خودروسازی سایپا است. عملکرد و کارنامه این مجموعه صنعتی در سال جاری این نوید را می دهد که تولید بیش از 650 هزار دستگاه خودروی هدف گذاری شده در سال جاری و افزایش کیفیت و تنوع بخشی محصولات چندان دور از انتظار نیست.

    نظرات بسته شده اند