مهر تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر افزایش توانگری مالی بیمه معلم/ توان بیمه معلم بر مدار افزایش / ۱۴۰۱، سال پرقدرت توانگری مالی در بیمه معلم

مهر تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر افزایش توانگری مالی بیمه معلم/ توان بیمه معلم بر مدار افزایش / ۱۴۰۱، سال پرقدرت توانگری مالی در بیمه معلم

مهر تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر افزایش توانگری مالی بیمه معلم/ توان بیمه معلم بر مدار افزایش / ۱۴۰۱، سال پرقدرت توانگری مالی در بیمه معلم

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، طبق اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توانگری‌ مالی بیمه معلم در سال 1401معادل 124 درصد و در سطح یک تائید شده‌ است که نسبت به سال 1400 افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.
بیمه معلم با اتکا به برنامه ریزی مدون، تمرکز بر رشته های بیمه ای کم ریسک، انسجام هیئت مدیره و سهامداران در افزایش سرمایه و تلاش برای ایجاد ترکیب متوازن پرتفوی توانست به سطح یک ارتقا یابد و با تداوم برنامه راهبردی خود در سال 1401 با افزایش درصد توانگری نسبت به سال 1400، با اقتدار بیشتری بر سطح یک تکیه زند.

    نظرات بسته شده اند