استقبال گسترده خریداران از طرح فروش آنلاین وانت کارا و کاپرا و کامیون فورس

استقبال گسترده خریداران از طرح فروش آنلاین وانت کارا و کاپرا و کامیون فورس

استقبال گسترده خریداران از طرح فروش آنلاین وانت کارا و کاپرا و کامیون فورس

 
طرح فروش آنلاین خودروهای وانت کارا تک کابین و دو کابین تیپ 4 و همچنین کاپرا2 دوکابین و نیز کامیون فورس6 و 8.5 تن  اسفند ماه با استقبال گسترده خریداران به پایان رسید.
 
گفتنی است؛ فروش خودروهای وانت کارا تک کابین و دو کابین تیپ 4 و همچنین کاپرا2 دوکابین در 29 استان، 165شهرستان و 74عاملیت فروش صورت پذیرفت. استان تهران با 23درصد، استان فارس 13.1 درصد و استان اصفهان با 11.1 درصد، به ترتیب بیشترین درصد فروش را به خود اختصاص دادند.
همچنین؛ فروش نقدی کامیون فورس 6 و 8.5 تن بدون کاربری با قیمت قطعی ویژه اسفند ماه با استقبال گسترده خریداران به پایان رسید.
بر این اساس؛ کامیون فورس 6 تن یک و نیم کابین با قیمت نهصد و نود میلیون تومان و یک کابین با قیمت نهصد و پنجاه میلیون تومان و همچنین کامیون فورس 8.5 تن با قیمت 10,407,000,000 ریال  به صورت نقدی به فروش رسید.

    نظرات بسته شده اند